UDRUGE ZA EKONOMIJU ZAJEDNIŠTVA ima za cilj  doprinijeti izgradnji jedinstva u ljudskoj obitelji, poštujući identitet svih i promovirajući sveopći duh bratstva, kako je proglašeno u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima ( čl.1.).  Štoviše, udruga se zalaže za poboljšanje društvenog, kulturnog i ekonomskog blagostanja ljudi, s posebnim naglaskom na mlade generacije i osobe u potrebi.

    Copyright © 2016-2022 UEZ.HR. Web by: Studio Šimonek